ماه: اکتبر 2020

سنگ مفت ، گنجشک مفت

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که می گویند انجام کاری ضرر ندارد و برای همینشانس خود را امتحان...

Read More
  • 1
  • 2