ماه: مارس 2021

صحرا و تماشای بهار

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهارخوش بود دامن صحرا و تماشای بهارصوفی از صومعه گو خیمه بزن بر...

Read More

با زبان بی زبانی

گاهی اوقات در زندگی دوستداریم در مورد موضوعی سخن نگوییم سکوت معنیداری و با زبان بی ‌زبانی نظرخود...

Read More

سیزده بدر

سیزده بدر روز «عیش ونوش » است . روز پایکوبی و دست افشانی است . پدران ما و یاایرانیان باستان در...

Read More

بهاری دیگر …

بر چهره گل نسیم نوروز خوش استدر صحن چمن روی دل‌ افروز خوش است« خیام » بهاری دیگر از دور دستها فرا...

Read More

تبریک سال نو

بنام خدای بهار آفرین / بهار آفرین را هزار آفرینبه جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در...

Read More