ماه: نوامبر 2021

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند…

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند تنگس گیوین یا روز شکر گزاری در تاریخ امریکا و کانادا از اهمیت ویژه ای بر خور داراست . مردم امریکا این روز را گرامی می دارند و خانواده ها با توجه به امکانات مالیجشن می گیرند...

Read More

یک کلاغ ، چهل کلاغ

یک کلاغ، چطور چهل کلاغ می‌شود?!«یک کلاغ، چهل کلاغ» یکی از ضرب‌المثل‌های ایرانی است . ضرب‌المثلی...

Read More
  • 1
  • 2