Month: June 2018

قصه عینکم

    .رسول پرویزی ، نویسنده ، سیاستمدار؛در سال ۱۲۹۸ خورشیدی در تنگستان استان بوشهر به دنیا آمد...

Read More

تراژدی زندگی

    بر خیز و مخور جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران « خیام »     فیلسوف و دانشمند وطن عزیز...

Read More
  • 1
  • 2