ماه: آوریل 2019

سعدی خداوند سخن

مرکز سعدی‌شناسی، از سال ۱۳۸۱ خورشیدی، روز ۱ اردیبهشت را روز سعدی، اعلام کرده و در اول اردیبهشت...

Read More

سعدیه

آرامگاه سعدی معروف به سعدیه محل دفن سعدی، شاعر برجستهٔ ایران است. این اثر را محسن فروغی طراحی...

Read More

گرگ درون

فریدون مشیری گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر لاجرم جارى است پیکارى بزرگ روز و...

Read More
  • 1
  • 2