ماه: ژوئن 2019

محمد حجازی: نویسنده ای بزرگ

سید محمد حجازی ملقب به مطیع الدوله؛ نویسنده، رمان‌ نویس، نمایشنامه‌ نویس، مترجم، سیاست‌ مدار و روزنامه‌ نگار معاصر ایرانی بود. او در ۲۵/ فروردین سال ۱۲۸۰ خورشیدی در تهران متولد شد ودر ۱۰ بهمن ۱۳۵۲( در تهران) در گذشت ، .پدرش سید...

Read More
  • 1
  • 2