ماه: سپتامبر 2019

پرویز خائفی درگذشت

دعوی چه کنی؟ داعیه‌داران همه رفتند/ شو بار سفر بند که یاران همه رفتند/ آن گرد شتابنده که در دامن...

Read More

من بر تر !

( عقده خود بزرگ بینی ) بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود/ داغ تو دارد این دلم جای دگر...

Read More
  • 1
  • 2