ماه: دسامبر 2019

رودکی پدر شعر پارسی

رودکی چنگ برگرفت و نواختباده انداز ، کو سرود انداخت پنجم دی ماه ؛ زادروز رودکی پدر شعر پارسی است ....

Read More

بازنشستگی

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بدم ، پخته شدم ، سوختم « مولوی» برای گروهی از مردم بازنشستگی، زمانی...

Read More

ناخدای دریا دل

هر سال هنگامیکه آذر ماه فرا می رسد به یاد سال ۱۳۰۹ شمسی می افتم که « بهار ایران» متولد شد . با...

Read More

کمال همنشین

تضمین شعر سعدی: ملک و الشعرای بهار شبی در محفلی با آه و سوزی / شنیدستم که مرد پاره دوزی چنین می...

Read More
  • 1
  • 2