ماه: می 2020

سعدی و حیوانات

دکتر غلامعلی بهبهانی – پژوهشگر چندی قبل در روز نامه خواندم که مردی را که ۴۵ سگ داشت و همه...

Read More

چشم شور !

دکتر گوهر نو – پژوهشگر آبی جز آب تیغ که از چشم شور خلقلب تشنه را گره نشود در گلو کجاست. دستش...

Read More