ماه: نوامبر 2020

آشفتگان

فریدون توللی شاعر معاصر از پشت دود نیلی سیگار غمگسار می تافت؛ آتشین رخ اندوهبار او چون شامگه ؛ که...

Read More
  • 1
  • 2