ماه: سپتامبر 2021

هجرت در زندگی بشر !

استقرار طالبان درافغانستان بار دیگر موضوع « مهاجرت »را در اذهان عمومی زنده کردمهاجرت موضوع داغی...

Read More

یادی از دکتر محمود حسابی پدر علم فیزیک ایران

دوشنبه سوم اسفند ماه مصادف است با زادروز پروفسور محمود حسابی؛ پدر علم فیزیک ایران .دکترمحمود حسابی ؛ فیزیکدان، سناتور، یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی و بنیان گذارفیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود . محمود حسابی در ۳...

Read More
  • 1
  • 2