ماه: مارس 2022

سه یار دبستان

نوشته : رسول پرویزی لب بوم اومدی گهواره داریهنوز من عاشقم تو بچه داری و راستی این‌طور است. همین‌ که دست آدم به دامن ساقی سیمین ساق افتاد، رشته تسبیح سهل است، رشته مودت گسسته می‌شود.گاهی قتل و جنجال و خودکشی و رسوایی‌های دیگر راه...

Read More

آستین نو بخور پلو

در جوامع انسانی افرادی هستند که تنها به ظاهر افراد نگاه می کنند و به فاکتور هایی که مقام انسان را...

Read More

سیزده بدر

سیزده بدر روز «عیش ونوش » است . روز پایکوبی و دست افشانی است . پدران ما و یاایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن ‌گرفتن و شادی ‌کردن که به یاددوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده‌ای‌ است به باغ و...

Read More

تبریک سال نو

بنام خدای بهار آفرین / بهار آفرین را هزار آفرینبه جمشید و آیین پاکش درود / که نوروز از او مانده در...

Read More