ماه: جولای 2022

واقعگرایی سعدی

استاد سید محمد علی جمالزاده نویسنده معاصر … دربارهء سعدی کتاب و رساله و مقاله بسیار نوشته شده و انتشار یافته است ولی هنوز هم کارهاینشده بسیارست و از آن جمله است پژوهش در اعماق ضمیر این مرد کم‌همتا که پژوهش احوالش مانندجراحّی و...

Read More

توهم در زندگی

در ادبیات عرفانی واژه ای استفاده می شود که آن را «احلام یقظّ» می نامند . معنای اینواژه « خواب در...

Read More
  • 1
  • 2