ماه: آگوست 2022

اختلال در شخصیت

هر که شد محرمِ دل در حرمِ یار بِمانْدوان که این کار ندانست در انکار بِمانْداگر از پرده برون شد دلِ...

Read More

هوشنگ ابتهاج : بازیچه ایام دل آدمیان است

هوشنگ ابتهاج ( ه الف . سایه ) شاعر توانای معاصر در سن ۹۴ سالگی درگذشت . علت درگذشت آقای ابتهاج اعلام نشده، اما او تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیهچند روزی در یکی از بیمارستان‌های شهر کلن آلمان بستری بود.شاد روان ابتهاج سالها...

Read More
  • 1
  • 2