ماه: دسامبر 2022

حسین تهرانی، بنیانگذار تنبک نوازی نوین

تُنْبَک، از سازهای کوبه‌ای جامی‌شکل و پوستْ‌صدا که در موسیقی کلاسیک ایرانی از اواسط سدۀ۱۳ق/ ۱۹م ساز کوبه‌ای اصلی به شمار می‌رود. این ساز امروزه در انواع مختلفی از موسیقی هایمشتق از موسیقی کلاسیک، موسیقی مردم‌پسندِ شهری، و نیز...

Read More

آغاز سال نو میلادی

ژانویه آغازی دگر است .روز اول سال میلادی . سال نو روزی است که آغاز یکسال گاه‌ شماری جدید را رقم می زند، و در آن سال ‌شمارِ یک تقویم مشخص افزایش دادهمی گردد. در بسیاری از فرهنگ‌ها، این رویداد را به مناسبت پایان سال قدیم و شروع...

Read More

پیدایش کریسمس

بیست و پنج دسامبر مصادف است با زاد روز مسیح بهمین مناسبت مسیحیان جهاناین روز را جشن می گیرند و به شادمانی می گذرانند. کریسمَس یا نوئل جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی ‌داشت زادروز مسیحبرگزار می شود. بسیاری از اعضای...

Read More

کو زندگی …

اثر : محمد مسعود …من بر گذشته عمر خود می گریم و بر خاطرات تلخ و زهر آگینی که مجموعه حیاتم از...

Read More
  • 1
  • 2