نویسنده: Bahar Iran

سرو ته یک کرباس

راحتی نیست نه در مرگ و نه در هستی ماکفن و جامه هم از سر ته یک کرباسندصائبضرب‌المثل چيست و چه...

Read More

لذت بخشش در زندگی…

هفته گذشته مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه ماساچوست- بوستون با حضور فارغالتحصیلان آن دانشگاه و خانواده...

Read More

دوستی خاله خرسه

از جمله ضرب المثل های رایج دوستی خاله خرسه است :یعنی کسی می خواهد به دوستش سودی برساند اما از روی نادانی کاری می کند که همدوستش را از دست می دهد هم خودش پشیمان می شود.این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که کسی با خود خیال می...

Read More