نویسنده: Bahar Iran

دختر و بهار

شعری از فروغ فرخزاد شاعر معاصر دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت: ای دختر بهار حسد می برم به تو عطر...

Read More

استاد نصراله فلسفی

دکتر گوهر نو – پژوهشگر استاد نصراله فلسفی ، نویسنده ، شاعر ؛ محقق و مترجم در۹ آذر سال ۱۲۸۵ ه.ق در...

Read More

مادر…

در تقویم همه کشور های جهان روز مادریکی از روز های مهم است که برای همه مردم بسیار ارزشمند می باشد....

Read More

ماجرای گرگ درون

سردبیر محترم روز نامه بهار ایران ! امروز که روز نامه پر محتوا ی شما را مطالعه می کردم ، چشمم به شعری افتاد که استاد فریدون مشیری به نحو زیبایی از گرگ درون آدمی سخن گفته و به تشریح آن پرداخته بودند .از این روضروری دیدم یادداشتی...

Read More