ماه: سپتامبر 2017

جشن مهرگان

روز اعتدال پاییزی را در ایران از دیرباز جشن می‌گرفته‌اند. این جشن که در روز مهر از ماه مهر برگزار می‌شود ،جشن مهرگان نام دارد             مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران باستان  بوده  است که در مهر روز از ماه مهر...

Read More

کوچه قهر و آشتی

 مردم  شیراز  در مهربانی شهره آفاق اند، و این مطلب راحتی« حافظ  »بدان اشاره نموده و مردم شیراز را «صاحب کمال » دانسته است . گویی رشته های محبت در سرشتشان  رسته شده  و هر رهگذری که به این شهر می رود ؛این موضوع را درک می کند...

Read More