ماه: مارس 2020

هفت سین

هفت سین نوروز یک سنت کهن پارسی است. این سنت از زمان باستان تا امروز همچنان جایگاه ویژه خود را نزد ایرانیان حفظ کرده است. این سنت کهن دارای معانی ویژه و نیز نشانی از رمز و رازهای هوشمندانه زندگی نیاکان ماست. هفت سین از هفت گزینه...

Read More

Nowruz

. Nowruz has Iranian and Zoroastrian origins, however, it has been celebrated by diverse communities for over 3,000 years in Western Asia, Central Asia, the Caucasus, the Black Sea Basin,...

Read More

چهار شنبه سوری

چهارشنبه‌ سوری یکی از جشن‌ های ایرانی است که در شب آخرینچهارشنبه سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود.در شاهنامه فردوسی اشاره‌ هایی درباره بزم چهارشنبه‌ ای در نزدیکینوروز وجود دارد که نشان دهنده کهن بودن جشن چهارشنبه‌ سوریاست. مراسم...

Read More