ماه: جولای 2020

توصیف تابستان

ملک الشعرای بهار شاعر معاصر ای آفتاب مشکو زی باغ کن شتابکز پشت شیر تافت دگرباره آفتابمرداد ماه باغ...

Read More

پند دادن به نادان …

آدمی گاهی اوقات موقعیت خود را فراموش می کند و دوست دارد در مقام ناصح قرار گیردو به همنوعان خود پند...

Read More