ماه: جولای 2020

خروس بی‌محل

ضرب ‌المثل ‌ها بخش با ارزشی ازفرهنگ عامه و زبان را تشکیل می‌ دهند که نشان‌ دهنده اعتقادات جامعه و...

Read More

دروغ مصلحت آمیز !

مفهوم دروغ مصلحت آمیز در حکایت گلستان سعدی دکتر گوهر نو – پژوهشگرچندی قبل ؛ در محفلی با چند...

Read More