ماه: آگوست 2021

بیگانگی نگر…

آشنای صاحبدلی دارم که دلش از این همه تناقضات  در عرضه زندگی- خون است . می گفت :«می گویند عصر...

Read More

آسیب شناسی

آسیب شناسی از جمله واژه هایی است که همه روزه با آن سر وکارداریم و برای هرپدیده ناهنجاری از آن...

Read More

هرمز فرهت در گذشت

با کمال تاْسف هرمز فرهت، موسیقی شناس ؛ آهنگساز و استاد دانشگاه یک‌ ماه پس ازابتلا به ذات‌الریه،...

Read More

کاخ گمان

فریدون توللی – شاعر معاصر می کاودم این زخم روانسوز روانکاه می کاهدم این خشم سبک جوش سبک سوز...

Read More
  • 1
  • 2