ماه: ژانویه 2023

جشن سده : جشن همکاری و همبستگی

سده جشن ملوک نامدار است /زافریدون و از جم یادگار است / جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی آبانروزاز بهمن ماه بر گزار می شود .جشن سده بزرگترین جشن آتش و یکی از کهن ترین آیین های شناخته شده در...

Read More

پژمان بختیاری: آتشی در سینه دارم جاودانی

حسین پژمان بختیاری، شاعر بزرگ معاصر و محقق و مترجم برجسته در سال ۱۲۷۹ هجری شمسیبه دنیا آمد.او از جمله شاعران سنت گرای معاصر است . فردی آگاه و شعر شناس که به واسطه غور درآثار بزرگانی چون رودکی، فرخی، منوچهری، فردوسی، سعدی و حافظ...

Read More

عشق و زندگی

طی مراسمی پرده برداری از مجسمه برنزی ( در اغوش ) به مناسبت بزرگداشت رهبرازادی مدنی امریکا دکتر...

Read More
  • 1
  • 2