نویسنده: Bahar Iran

هالووین ؛سفر ارواح به جهانی دیگر!

آیا می‌دانید این شب سراسر خنده و شوخی که کوچک و بزرگ در انتظار آنهستند چه ماجرایی دارد؟جشن هالووین ریشه اصلی خودش را از جشنواره باستانی سوون گرفته است، درآن زمان و هنگام برداشت محصول مردم معتقد بودند که مرز میان دنیای زنده‌هاو...

Read More

قصه ما به سر رسید

محمد علی جمالزاده نویسنده معاصر امشب که مطابق روال همیشگی داشتم برای دختر کوچولوی شیرینم قصه می...

Read More

دوری و دوستی

فرهنگ ها در معنی این ضرب المثل نوشته اند :« دیدار و ملاقات هرچه کم تر و دیر بهدیرتر انجام شود،...

Read More