نویسنده: Bahar Iran

پند دادن به نادان …

آدمی گاهی اوقات موقعیت خود را فراموش می کند و دوست دارد در مقام ناصح قرار گیردو به همنوعان خود پند...

Read More

خروس بی‌محل

ضرب ‌المثل ‌ها بخش با ارزشی ازفرهنگ عامه و زبان را تشکیل می‌ دهند که نشان‌ دهنده اعتقادات جامعه و...

Read More

دروغ مصلحت آمیز !

مفهوم دروغ مصلحت آمیز در حکایت گلستان سعدی دکتر گوهر نو – پژوهشگرچندی قبل ؛ در محفلی با چند...

Read More