ماه: ژوئن 2017

Maryam

By Tavallali At the mid-hour of twilight, in the time When from the west the broken moon doth...

Read More

صادق همایونی

            روز نامه بهارایران در طول   حیات 55ساله خود سکوی پرواز بسیاری از نویسندگان و شعرای بزرگ کشور بود و   شاد روان صادق همایونی نویسنده ؛ پژوهشگر و شاعر ؛ کار نویسندگی خ ود را با روزنامه بهار ایران آغاز نمود .در آن...

Read More

دکتر علی محمد مژده

دانشمندگرامی دکترعلی محمد مژده پژوهشگر، نویسنده، ایران‌شناس، شاعر، مترجم و استاد دانشگاه شیراز یار دیرینه بهار ایران بود.

Read More
  • 1
  • 2