Dr Ali Mohammad Mojdehدانشمندگرامی دکترعلی محمد مژده  پژوهشگر، نویسنده، ایران‌شناس، شاعر، مترجم و استاد دانشگاه شیراز یار دیرینه بهار ایران بود. او انسانی وارسته، نویسنده ای زرف اندیش و کلاس اش محفل عاشقان به ادبیات فارسی بود .

سالها با دانشمند گرامی علی اصغر حکمت در تدوین کتابها ی حکمت همکاری ونکته های زیادی آموخته بود . کشف الاسرار میبدی که بوسیله علی اصغر حکمت صورت گرفت ؛ دکتر مژده همکاری نزدیک و وسیعی با وی داشته است .

 دکتر علی محمد مژده در25 آذرماه سال ۱۲۹۹ در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبیرستان نمازی شیراز و دوره اول دبیرستان را در شیراز گذراند. در آن دوران قرآن و بسیاری از متون فارسی را آموخت و توانست عربی و قواعد صرف و نحو را یاد بگیرد. پس از آن به دانشسرای مقدماتی آباده  رفت و دورهی آموزگار ی را گذراند و به خدمت وزارت فرهنگ درآمد. خود درباره این دوره از زندگیش می گوید: « بعد از دوره اول دبیرستان به دانشسرای مقدماتی رفتم و دوره دوساله راگذراندم و آموزگار شدم. دوسال اول آموزشگاه را در شهرستان آباده گذراندم و بعد به شیرازمنتقل شدم . در آغاز مرا وقتی به آباده فرستادند خیلی ناراحت شدم و قصیده ای ساختم با این مطلع :

تا به کی ریزی به کامم زهر هجران ای فلک / تا به کی سازی دلم خون ، دیده گریان ای فلک .در آن روزها جلساتی تشکیل می شد به نام « پرورش افکار » که این قصیده را آنجا خواندم .»

علی محمد مژده، در ۱۳۲۸ شمسی کارشناسی و در ۱۳۳۳ ش موفق به دریافت درجه دکتر ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گردید. ایشان در تأسیس بخش زبان و ادبیات در دانشگاه شیراز سهمی به سزایی به عهده داشت و از سال ۱۳۳۴ ش دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز گردید و علاوه بر سمت استادی، ریاست بخش فارسی نیز به او واگذار شد. دکتر مژده، مسوولیت اداره انتشارات و روابط عمومی دانشگاه را نیز بر عهده داشت.دکتر علی محمد مژده  در شکل دادن به تدریس دانشگاهی در دانشگاه شیراز نقش مهمی داشت و بسیاری از استادان فعلی دانشگاههای ایران، از شاگردان وی بودند.

              دکتر مژده پیوسته با بهارایران همکاری مستمر داشت و مرتباٌ ترجمه و مقالات ایشان زینت بخش صفحات بهار ایران بود .

بعضی از آثار ایشان که در بهار ایران انتشار یافت عبارت بود از :

تاریخ ایران بعد از اسلام                  ( انتشار درروز نامه بهار ایران)

راز زندگی  اثر الکسی کارول            ( انتشار درروز نامه بهار ایران)

تاریخ علم و فلسفه در اسلام           ( انتشار درروز نامه پارس   )

تاریخ ملل اسلامی                    (  انتشار درروز نامه بهار ایران )

نظرهایی به تاریخ جهان نهرو                 –

صدو پنجاه سال جوان بمانید       ( انتشار در روزنامه بهار ایران)

منازل السائرین خواجه عبداللَّه انصاری    –

مقالات

بزرگی‌های شاهنامه فردوسی و بیان دقائقی از آن

حکیم ناصر خسرو و فلسفه او