نویسنده: Bahar Iran

دکتر علی محمد مژده

دانشمندگرامی دکترعلی محمد مژده پژوهشگر، نویسنده، ایران‌شناس، شاعر، مترجم و استاد دانشگاه شیراز یار دیرینه بهار ایران بود.

Read More

صادق هدایت

نوزدهم فروردین مصادف با سالروز مرگ صادق هدایت نویسنده برجسته ایران بود . نویسنده ای که با نگارش...

Read More

دکتر مهدی حمیدی

      دکتر مهدی حمیدی  هنگامی با روزنامه بهار ایران همکاری می نمود که در عنفوان جوانی زندگی را می...

Read More
  • 1
  • 2