نویسنده: Bahar Iran

هفت سین

هفت سین هفت سین نوروز یک سنت کهن پارسی است. این سنت از زمان باستان تا امروز همچنان جایگاه ویژه خود...

Read More

نوروز در ادبیات فارسی

گویندگان ایرانی از دیرباز تاکنون در وصف نوروز و جشن فروردین که همراه مواهب گرانبهای طبیعت و هنگام تجدید عهد نشاط و شادمانی است، داد سخن داده اند
در ذیل به برخی از اشعار پارسی در این موضوع اشارت می کنیم :

Read More