دسته: Uncategorized

هالووین ؛سفر ارواح به جهانی دیگر!

آیا می‌دانید این شب سراسر خنده و شوخی که کوچک و بزرگ در انتظار آنهستند چه ماجرایی دارد؟جشن هالووین ریشه اصلی خودش را از جشنواره باستانی سوون گرفته است، درآن زمان و هنگام برداشت محصول مردم معتقد بودند که مرز میان دنیای زنده‌هاو...

Read More

مهربانی کن به روز مهر و جشن مهرگان…

مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران باستان بوده است که درمهر روز از ماه مهر برگزار می‌ گردیده است. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن.ایرانیان باستان بوده‌است جشن مهرگان چیست ؟ مهرگان بعد از نوروزدر رده دوم را از نظر...

Read More

سیزده بدر

سیزده بدر روز «عیش ونوش » است . روز پایکوبی و دست افشانی است . پدران ما و یاایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن ‌گرفتن و شادی ‌کردن که به یاددوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده‌ای‌ است به باغ و...

Read More

هفت سین

درایران باستان هر جشنی دارای نمادویژه ای بوده است . سفره هفت سینیکی از میراث گرانبهای اجداد ما استکه هر سین آن نمادی از هر یک اززیبایی های خلقت می باشد.هر سین در سفره هفت سیننماد چیست؟سیب: سیب نماد سلامتی و تندرستی بوده و وجود...

Read More

والنتین روز عشق

چه زیباست روز عشق ؛ روز پیوند جان ها ؛ روز شروع یک احساس شگرف.روز والنتین یا روز عشق یا روز عشاق در فرهنگ مسیحی سده های میانه و سپسفرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است که به صورت سالانه برگزار می ‌شود. به همینمناسبت هرسال در روز...

Read More

شکر نعمت ، نعمتت افزون کند…

تنگس گیوین یا روز شکر گزاری در تاریخ امریکا و کانادا از اهمیت ویژه ای بر خور داراست . مردم امریکا این روز را گرامی می دارند و خانواده ها با توجه به امکانات مالیجشن می گیرند و به ستایش یزدان پاک می پردازند و از این همه نعمت هایی...

Read More

هالووین؛ سفر ارواح به جهانی دیگر !

بر اساس یک سنت ریشه دار ، مردم غرب به خصوص امریکائیان به منظوربزرگداشت این جشن در جلو خانه هایشان از کدو ، مجسمه های ترسناک و چراغاستفاده می کرده اند . نه تنها کودکان با تصاویری که بر گونه های خود می کشندبلکه والدین آنها نیز جشن...

Read More

ای پدر ای همدم تنهاییم…

ای پدر ای با دل من همنشینای صمیمی ای بر انگشتر نگینای پدر ای همدم تنهاییمآشنایی با غم تنهاییم روز پدر بهانه ای است برای بزرگداشت پدرها . در بسیاری کشورها روز پدر، سومین یکشنبه ماهژوئن در نظر گرفته شده‌است. در دوران زندگی نقش پدر...

Read More

سیزده بدر

سیزده بدر روز «عیش ونوش » است . روز پایکوبی و دست افشانی است . پدران ما و یاایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن ‌گرفتن و شادی ‌کردن که به یاددوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده‌ای‌ است به باغ و...

Read More

پیام المپیک

المپیک امسال رونق گذشته را نداشت .با آنکه دولت ژاپن تمهیدات لازم را نموده بود مع هذا کمتراز هزار نفر به استادیوم خالی راه یافتند و مراسم افتتاحیه رسمی با حضورامپراتور ژاپن در توکیوآغاز گردید . علت این چنین وضعی ویروس کرونا است...

Read More
Loading