موزه هنرهای زیبا در بوستون مراسم سنتی نوروز را با شکوه فراوان به نمایش گذاشت .
برنامه نوروزی این فستیوال با نمایش و مشاهده سفره هفت سین آغاز و سپس
با اجرای برنامه های متعدد فرهنگی و هنری بدین ترتیب ادامه یافت :
۱- خواندن شاهنامه فردوسی
۲- از لاله زار تا بوستون نمایش( خیمه شب بازی)
۳ – اجرای رقص های مدرن و سنتی ایران توسط شاهرخ مشکین قلم بر اساس اشعار عرفانی .
۴-نمایش رقص های آذربایجان تو سط شیرین شهین.
۵-اجرای رقص های سنتی توسط گروه رقص آفتاب .
۶-برنامه مخصوص نوروزی برای کودکان .
۷-اجرای کمانچه توسط فرزین دهقانی و توصیف تاریخچه کمانچه.
این فستیوال با استقبال فوق العاده تما شاچیان روبرو گردید .