مشکلات در زندگی بی شمار است و هر فردی با شتاب می خواهد از آن بگذرد از این
رو در عین داشتن مشکلی، مشکل بزرگتری گریبانگیر انسان را می گیرد . .

 • از چاله به چاه افتادن
 • زمانی این ضرب المثل را بکار می برند که شخصی تمام تلاشش رامی کند تا مشکلش را
  حل کند اما نه تنها مشکلش حل نمی شود بلکه اوضاع وخیم تر هم می شود و مشکل
  شدیدتری برایش ایجاد می گردد که شاید نتواند حلش کند.
  -وقتی شخصی از حالت بدی به حالت بدتری تغییر اوضاع دهد ضرب المثل از چاله در
  آمدن و به چاه افتادن را برای وی به کار می‌برند .
 • منظور از چاله، مشکل و اتفاق ناگواراست که می توان با تدبیر و تصمیم درست حلش
  کرد و منظور از چاه، مشکل بزرگتری است که دیگر نمی توان آن را حل کرد زیرا در
  وضعیت بدتری قرار دارد. پس کسی که در هنگام افتادن در چاله، تدبیری عقلانی نیندیشد،
  در چاه خواهد افتاد.
 • دچار زیان و سختی بزرگتر شدن
 • یعنی از وضعیت خراب به وضعیت خراب تر و ناگوارتری رسیدن. البته کمی هم شباهت
  دارد با ضرب المثل ” قوز بالا قوز ” .
  -از گرفتاری خلاص شدن و به گرفتاری بزرگتری مبتلا شدن .

سخنسرای بزرگ کشورمان سعدی در کتاب گلستان داستانی نقل می کند که معنی این
ضرب المثل را در بر می گیرد . سعدی می گوید :
« از صحبت یاران مشفقم ملامتی پدید آمده بود . سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس
گرفته ، تا به وقتی كه اسیر فرنگ شدم و در خندق طرابلس یا جهودانم به كار گل بداشتند .
یكی از روسای حلب كه سابقه معرفتی در میان ما بود ، گذر كرد و شناخت .
گفت : این چه حالت است ؟
گفتم : همی گریختم از مردمان به كوه و دشت / كه از خدای نبودم به دیگری پرداخت
قیاس كن كه چه حالم بود در این ساعت / كه در طویله نا مردمم بباید ساخت
پای در زنجیر پیش دوستان به كه با بیگانگان در بوستان بر حالت من ، رحمت آورد و به
ده دینارم از قید ، خلاص كرد و با خویشتن به حلب برد و دختری كه داشت به نكاح من در
آورد ؟ به مهریه صد دینار .
مدتی برآمد . دختر بد خوی و ستیزه روی و نافرمان بود . زیان درازی كردن گرفت و
عیش مرا منغص داشت .
زن بد در سرای مرد نكو / هم در این عالم است برزخ او
زینهار از این قرین بد ، زینهار / و قنا ربنا عذاب النار باری !
زبان طعنت دراز كرده ، همی گفت :
تو آن نیستی كه پدر من از قید فرنگ باز خریده ؟
گفتم : بلی ، من آنم كه به ده دینار ، از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو
گرفتار كرد.!