ماجرای قتل جورج فلوید سیاه ‌پوست آمریکایی که در ۲۵ می ۲۰۲۰، توسط یکی از
افسران پلیس شهر مینیاپولیس از ایالت مینه‌ سو تا در ایالات متحدهٔ آمریکا، صورت گرفت با
تظاهرات گسترده ای در ایالت های مختلف امریکا و بعضی از کشور های اروپائی همراه بود.
تظاهر کنندگان شعار هایی بر علیه نژاد پرستی سر دادند و بار دیگر این موضوع مردم ستم
دیده راهیجان زده نمود و توجه جامعه را به خود جلب کرد .
تعصّب و تبعیض نژادی پدیده شومی است که در طول تاریخ سبب مصیبت های بسیاری،
برای بشر بوده است. امروزه در اوایل قرن بیست و یکم، به رغم پیشرفت های علمی و
مادی، هنوز معضل تبعیض نژادی، وجدان های بیدار را می آزارد و به شگفتی وا می دارد
تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط
یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، برخورد بدتری انجام گیرد.شاید دلیل و اساس تبعیض
می تواند پیشینه قومی و نژادی، ملیت یا مذهب باشد.


اشکال تبعیض

تبعیض به شکل ایجاد فضای تهدید آمیز، خصومت بار، تحقیر آمیز یا خوار کننده نیز خود
را نشان می دهد. .
نژادپرستی یا تبعیض نژادی نوعی پیش ‌داوری و تبعیض، که متمرکز بر تفاوت ‌های
نژادی حاصل از تفاو ت‌ های ظاهریِ جسمی/ فیزیکی و نیز تفاوت ‌های فرهنگی حاصل از
زبان، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آن است. در طی تاریخ گذشته بعضی از افراد
را به عنوان برده می فروختند و به کار اجباری وا می داشتند و به انسانیت توجهی نداشتند.

نژاد گرایی نظریه‌ای است که میان نژاد (انسان) و پدیده ‌های غیر زیست ‌شناسی ؛ ایجاد
کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌ شمارد . نژادپرستی و نژادگرایی
معمولاً توسط گروه ‌های نژادی اکثریت بر گروه ‌هایی که اقلیت اند ؛ اِعمال می‌شوند.

نژاد پرستی در عصر حاضر


آپارتاید، تبعیض، تحقیر و توهین به نژادهای اقلیت در قرن بیستم و بیست و یکم میلادی
ادامه داشته و به خشونت و قتل توسط گروه‌ های نژادپرست و نظام ‌های حامی نژادپرستی
تبدیل شده ‌است. مصداق بارز آن، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود که قهرمان مبارزه با
نژادپرستی، نلسون ماندلا به مبارزه با آن برخاست و با قیام مردمی به پیروزی رسید.در
امریکا نیز آبرهام لینکن مبارزات سختی بر علیه برده داری وبرده فروشی نمود و پیروزی
بدست آورد .مارتین لوتر کینگ برای حقوق مدنی سیاهپو ستان مبارزه نمود وموفقیت هایی
حاصل شد لکن باز در اذهان و فرهنگ عده ای نژاد پرستی از بین نرفته و گه گاه حوادث
ناگواری روی می دهد .و نمونه آن کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس است که بر خلاف
قانون صورت گرفته و دنیا را بر علیه نژادپرستی به آشوب کشانده و تظاهرت بزرگی
صورت گرفته است .

شکل گیری روحیه نژادپرستی


انسان به جهت پاره ای وابستگی ها؛ از قبیل سرزمین، خون، نژاد و مانند آن، خود را از
دیگران جدا می شمرد و به قومی خاص، احساس وابستگی می کند و توجه خود را به تأمین
منافع ملّی، حتی اگر مستلزم زیان دیگران هم باشد، معطوف می گرداند. تبعیض نژادی
مرتبه های گوناگونی دارد؛ علاقه مندی به سرزمین و ملیّت و قوم و تبعیض گرایی افراطی
چند مرتبه آن است. نظام هایی چون نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و صهیونیسم در
فلسطین اشتغالی و… که بر اساس اعتقاد به برتری نژادی و حق سیادت بر دیگران تشکیل
می شوند، از پدیده های شوم تبعیض نژاد هستند .


راه کار مبارزه با تبعیض نژادی

آتش قوم گرایی و تبعیض نژادی، فقط با اجرای افکار دانش مندان، صدور اطلاعیه های
جهانی حقوق بشر و قطعنامه های بین المللی خاموش نمی شود، بلکه بر اساس واقعیت ها و
الگو های تاریخی، راه نجات بشر از آسیب های نژادپرستی، زنده ساختن مفاهیم اخلاقی،

ارزشی و انسانی است و راه مبارزه با تبعیض، احیای هویت اصیل انسانی و فطری، در
قالب فرهنگ و ارزش های اخلاقی است .


بوستون – محمود